oczydolnegoslaska.pl

Blog ogólnotematyczny

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego
Lifestyle

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?

Obecnie bardzo wiele osób posługuje się językiem angielskim w sposób komunikatywny. Badania potwierdzają, że jest to ok. 23% osób na świecie. Nic w tym dziwnego – język angielski to jeden z niewielu, dzięki któremu można porozumieć się praktycznie w każdym kraju. Ponadto język wywodzący się z Wysp Brytyjskich potrzebny jest w prawie każdej pracy. Czy potrzebna jest nam do tego filologia angielska? Warszawa i inne duże miasta Polski udowadniają, że studia na tym kierunku bywają bardzo przydatne.

Czym jest zawód tłumacza przysięgłego?

O ile nie musisz posiadać dyplomu ze studiów, by udowodnić znajomość języka w tradycyjnym biurze, o tyle w przypadku zawodu tłumacza przysięgłego, język angielski wymagany jest na poziomie najwyższym. Tutaj nie wystarczy idealna znajomość gramatyki. Tłumacz przysięgły musi posługiwać się specjalistyczną terminologią z różnych dziedzin życia – medycyny, prawa, inżynierii. Niezbędnikiem tłumacza przysięgłego jest także wiedza z zakresu finansów państwa, gospodarki czy prawa.

Myśląc o pracy tłumacza przysięgłego, konieczne jest wzięcie pod uwagę studiów, które mogą doskonale do tego przygotować. Warto wiedzieć, że prawnicze studia magisterskie kształcą w tym kierunku, jednak to nie wszystko. By zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, konieczne jest wybranie kierunku kształcenia, jakim jest filologia angielska. Warszawa daje ogromne możliwości i pozwala wielu osobom posiąść wiedzę w tym zakresie. Studia filologiczne to klucz do opanowania wiedzy w zakresie języka, natomiast studia prawnicze drugiego stopnia pozwolą uzyskać wiedzę prawniczą i ekonomiczną, dlatego wiele osób stawia na takie właśnie połączenie w kwestii wykształcenia.

Zawód zaufania publicznego

Do nietypowych, bardzo wymagających zawodów, w których jesteśmy zobowiązani działać na korzyść innych ludzi, zaliczają się zawody zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły języka angielskiego należy do tej właśnie grupy. Z tego względu, prócz znajomości języka oraz niezbędnej terminologii, warto zaznajomić się z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. W zgodzie z tą ustawą, każdy kandydat do zawodu tłumacza, musi posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju, który należy do EFTA bądź UE. Nie zdobędzie uprawnień osoba, która kiedykolwiek była karana za przestępstwo umyślne, nieumyślne lub skarbowe. Dodatkowym warunkiem jest ukończenie studiów wyższych. Dlatego właśnie filologia angielska w Warszawie cieszy się takim powodzeniem,

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Każdy kandydat ubiegający się o uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka angielskiego, musi zdać egzamin składający się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część pisemna, drugą – ustna. Część pisemna to nic innego, jak przetłumaczenie dwóch tekstów z języka polskiego na angielski oraz odwrotnie. Mogą to być teksty różnego rodzaju, np. świadectwo pracy osoby zatrudnionej w zakładzie górniczo-hutniczym, bądź fragment ustawy o zamówieniach publicznych. By część pisemna została zaliczona, egzamin należy napisać na minimum 75%. Taki wynik pozwala na przystąpienie do egzaminu ustnego.

Egzamin ustny na tłumacza przysięgłego wymaga od kandydatów wykonania dwóch zadań: tłumaczenia konsekutywnego, czyli ze słuchu z języka polskiego na angielski oraz tłumaczenia „a vista”, czyli tekstów pisanych z języka angielskiego na polski. Wyniki z tak przeprowadzonego egzaminu wydawane są bezpośrednio przez Ministerstwo.

Zdanie egzaminu nie jest sprawą łatwą, jednak absolwenci filologii angielskiej w Warszawie są zwykle do tego sprawdziany przygotowani w odpowiedni sposób i zazwyczaj nie mają problemu z uzyskaniem uprawnień.