oczydolnegoslaska.pl

Blog ogólnotematyczny

Lifestyle

Psychoterapia i jej rodzaje

ABC psychoterapii

Psychoterapia, to sposób leczenia zaburzeń psychiki ludzkiej. Ponadto, pomaga w radzeniu sobie z własnymi emocjami i poprawia jakość życia na tej płaszczyźnie. Zwiększa pewność siebie, motywuje do działania i ułatwia komunikację z innymi osobami. Łączy w sobie wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i filozofii. Jej podstawą jest bezpośredni i indywidualny kontakt pacjenta z lekarzem lub spotkanie ze specjalistą w grupie kilkuosobowej. Skuteczność psychoterapii zależy przede wszystkim od wyboru odpowiedniego terapeuty, wzajemnego zaufania i współpracy. Naprzeciw różnym potrzebom pacjentów, wychodzą specjaliści z Harmonia LUX MED (https://harmonia.luxmed.pl/), których zaangażowanie, motywacja i wsparcie gwarantują realizowanie założeń.

Tylko właściwie dopasowana terapia, pozwoli na skuteczną pomoc.

Rodzaje psychoterapii:

Ze względu na ilość osób, które biorą w niej udział:

– indywidualna – cykl spotkań pacjenta z terapeutą; bezpośredni kontakt z jedną osobą, pozwala na całkowite skupienie się na jej problemach, emocjach i reakcjach;

– grupowa – to spotkania specjalisty z grupą osób o podobnych problemach, wymiana ich doświadczeń i nawiązanie relacji;

– małżeńska – rodzaj terapii skierowanej dla osób będących w związkach, u których na pewnym etapie pojawił się kryzys i nie są w stanie sobie z nim poradzić; obie strony muszą wyrazić chęć naprawy komunikacji między sobą, aby podjąć jakiekolwiek działania;

– rodzinna – psychoterapia dla poszczególnych członków rodziny, których dany problem dotyczy (np. problemy wychowawcze rodziców z dziećmi);

Ze względu na specyfikę problemów pacjenta:

– poznawczo – behawioralna – najpopularniejsza z psychoterapii; jej celem jest zmiana sposobu myślenia i zachowania pacjenta, które to są reakcjami nieprawidłowymi; najskuteczniejsza jest w leczeniu stanów depresyjnych i lękowych;

– humanistyczna – empatyczne podejście do pacjenta; uświadomienie mu własnego potencjału i wskazanie niewłaściwych wartości i norm, według których żyje; pomaga w leczeniu depresji, nerwic, zaburzeń odżywiania i u osób po traumatycznych wydarzeniach życiowych;

– systemowa – ma na celu poprawę relacji w rodzinie i związkach; może być indywidualna lub grupowa, w zależności od rodzaju problemu; skierowana na rozwiązanie trudności wychowawczych, małżeńskich i kryzysów emocjonalnych;

– Gestalt – terapia ta zwiększa świadomość potencjału, siły i ograniczeń pacjenta, co pozwala na osiągnięcie harmonii;

– narracyjna – ideą terapii, zgodnie z nazwą jest fakt, iż każdy z nas jest narratorem swojego życia; sens nadaje mu sposób postrzegania i wyrażania swoich uczuć; terapeuta porozumiewa się z pacjentem na jednym poziomie, przejmując styl jego wypowiedzi i pozwala znaleźć błędną interpretację zdarzeń i emocji; przydatna dla osób pragnących przezwyciężyć trudności życiowe i znaleźć cel działania;

– psychodynamiczna – pacjent przedstawia wszystkie swoje bolączki, na podstawie których specjalista określa plan działania i wychwytuje jego nieświadome tendencje w postępowaniu;

– analityczna – pomaga w walce z silnymi emocjami, targającymi naszym życiem; to rozmowa, w której terapeuta nadaje znaczenie rzeczom, emocjom i przemyśleniom;

– ericksonowska – częstym elementem tej terapii jest hipnoza, stosowana w celu odkrycia potencjału pacjenta; skuteczna w depresjach, stanach lękowych i leczeniu objawów somatycznych;

– zorientowana na proces – dedykowana ofiarom przemocy i w walce z uzależnieniami; potencjał do zmiany zachowań, musi zostać zauważalny dla pacjenta w wydarzeniach z życia, które wywarły na nim wrażenie;

– TSR – najważniejszy jest tutaj wyznaczony cel terapeutyczny, nie można skupiać się na analizie źródeł problemów; pomaga uporać się z ciężką przeszłością;

– NLP – w terapii tej, pacjent stara się wymazać z pamięci wszelkie porażki, a mieć na uwadze sukcesy i osiągnięcia; zalecana jest jako element automotywacji zawodowej.

Artykuł sponsorowany