oczydolnegoslaska.pl

Blog ogólnotematyczny

w czym pomaga adwokat rodzinny
Porady

Czym zajmuje się i w czym pomaga adwokat rodzinny?

Prawo rodzinne jest bardzo szeroką dziedziną, która dotyka bardzo osobistych spraw, jakimi są stosunki rodzinne, dlatego adwokat rodzinny oprócz bezbłędnej, bieżącej znajomości przepisów, musi wykazywać się taktem, dyplomacją i delikatnością.

Zakres działalności adwokata rodzinnego

Prawo rodzinne reguluje dwa rodzaje relacji. Do pierwszych należą stosunki wewnątrzrodzinne, do drugich stosunki prawne rodziny z innymi podmiotami. Jest to obszar tak szeroki, że każdy dobry prawnik rodzinny w Warszawie zawsze ma pełne ręce roboty. Zajmuje się on kwestiami związanymi z separacją, rozwodem, opieką nad dziećmi, podziałem majątku. Adwokat pomoże także w kwestiach związanych z zakresem władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dzieckiem, ustaleniem ojcostwa, w sprawach majątkowych np. w ustaleniu alimentów i ich wyegzekwowaniu czy sporządzeniu intercyzy.

Specjalizacje prawa rodzinnego

Ponieważ zakres prawa rodzinnego jest bardzo szeroki, często adwokaci wybierają jego wąskie specjalizacje. Np. adwokat rozwodowy pomaga w sprawach dotyczących tak stresującego i przykrego doświadczenia, jakim jest rozwód. Rozwód nie jest łatwy dla żadnej ze stron, a sprawa jest bardziej wymagająca, gdy małżeństwo wychowuje dzieci. Dobrze jest, gdy tak emocjonalne kwestie, jak np. ustalenie planu opieki nad dzieckiem, podział majątku czy orzeczenie o winie pomoże poprowadzić dobry adwokat rozwodowy.

Zadania adwokata rozwodowego

W sprawach związanych z rozwodem adwokat rodzinny może pomóc w wielu obszarach toczącego się postępowania przed sądem oraz podczas przygotowań do niego. Może on reprezentować stronę, której pomaga przed sądem zarówno w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o niej. W ramach takiej reprezentacji adwokat pomaga wywalczyć należną kwotę alimentów na rzecz małoletnich dzieci a w określonych przypadkach także na rzecz współmałżonka. Adwokat rozwodowy pomoże także w ustaleniu kontaktów z małoletnimi dziećmi, a na etapie przesądowym pomoże ustalić porozumienie rodzicielskie regulujące zakres kontaktów i opieki nad dziećmi. Adwokat może także pomóc w mediacjach na etapie przedsądowym i podczas trwania postępowania sądowego jako pełnomocnik jednej ze stron, albo jako mediator.

Adwokat broni, decyduje sąd

W gąszczu przepisów prawnych bardzo łatwo jest się zagubić zwykłej osobie, dlatego, gdy dojdzie do sytuacji takiej, jak rozwód warto skorzystać z porady i pomocy adwokata. Jednak warto pamiętać o jednym. Pomoc prawnika zwiększa szanse pomyślnego werdyktu sprawy, jednak go nie gwarantuje. Zasada jest tutaj prosta – adwokat broni, jak najlepiej potrafi interesów klienta jednak to sąd decyduje.

Artykuł sponsorowany