oczydolnegoslaska.pl

Blog ogólnotematyczny

czym jest faktoring
Finanse

Nie wiesz, czym jest faktoring? Pora to zmienić!

Prowadzenie działalności gospodarczej często wymaga od przedsiębiorców olbrzymiej elastyczności dotyczącej terminów płatności. W związku z tym właściciele firm za sprzedane produkty bądź za usługi wystawiają swoim kontrahentom faktury o przedłużonych terminach płatności. Czas ten w wielu przypadkach sięga 60, 90, a nawet 120 dni.

Sytuacja taka zwiększa konkurencyjność firmy, jednakże może również prowadzić do zatorów finansowych. Rozwiązaniem zapewniającym płynność finansową jest bezsprzecznie faktoring.

Jak działa i na czym polega faktoring?  

Faktoring jest usługą finansową, w której firma faktoringowa, określana mianem faktora wykupuje od przedsiębiorcy, nazywanego faktorantem nieprzeterminowane należności wynikające z faktur wystawianych za towary lub usługi. W zależności od zawartej umowy faktor wypłaca faktorantowi do 90% wartości faktury brutto nawet w kilka chwil po jej dostarczeniu.

 Dzięki takiej formie finansowania przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania środków finansowych w krótkim przedziale czasowym po sprzedaży bądź wykonaniu usługi.  

Rodzaje faktoringu

Usługę faktoringu można podzielić na trzy podstawowe rodzaje:

  • faktoring pełny, czyli bez regresu, 
  • faktoring z regresem nazywany również faktoringiem niepełnym 
  • oraz faktoring mieszany.  

Faktoring pełny jest usługą finansową, w której firma faktoringowa przejmuje ryzyko potencjalnej niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem. Płatnik faktury otrzymuje wówczas od faktora numer konta do spłaty należności, którą przejął faktor. W przypadku problemów związanych z niewypłacalnością płatnika faktury, windykacją długu zajmuje się już firma faktoringowa.  

Z kolei w faktoringu niepełnym ryzyko niewypłacalności kontrahentów ciąży na kliencie. I w przypadku braku terminowej zapłaty faktorant, czyli przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu należności otrzymanej od faktora w określonym umownie terminie.  

Natomiast faktoring mieszany stanowi składową faktoringu pełnego i niepełnego. Jest to rodzaj faktoringu, w którym przedsiębiorca może skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na faktora, ale tylko do wysokości kwoty określonej w umowie. W faktoringu mieszanym mamy do czynienia z faktoringiem pełnym do kwoty określonej umową. Natomiast po przekroczeniu limitu faktoring z automatu staje się niepełnym.  

Inne formy faktoringu

W faktoringu wyróżniamy również inne kategorie. Z uwagi na jawność możemy wyróżnić faktoring jawny lub niejawny. Ze względu na terytorium działalności klienta wyróżnia się faktoring krajowy, międzynarodowy, eksportowy i importowy. Natomiast z tytułu zakresu usług faktoring może mieć formę globalnego lub pojedynczego, a z uwagi na charakter instytucji może mieć postać faktoringu bankowego lub pozabankowego. Do specyficznych form faktoringu należą też: faktoring odwrócony, dyskontowy i zaliczkowy.  

Zalety faktoringu

  • Do największych zalet faktoringu należy szybka możliwość pozyskania gotówki, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie mają miejsce w przypadku kredytów. Jest to element często decydujący o płynności finansowej firmy, a także gwarantujący stałość przychodów.  
  • Kolejną bardzo ważną zaletą korzystania z faktoringu jest brak obowiązku ustanowienia zabezpieczeń materialnych. Ponieważ rękojmię stanowią same należności z faktur oraz weksel przedsiębiorcy. Ponadto w przypadku faktoringu pełnego korzyścią dodatkową jest większa możliwość egzekwowania należności dzięki faktorowi.  
  • Do innej wartości dodanej korzystania z faktoringu należy bezsprzecznie możliwość odliczenia kosztów faktoringu od podatku dochodowego i VAT. 

Reasumując, faktoring jest jedną z najbardziej opłacalnych form finansowania z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego warto z niego korzystać. Zwłaszcza że rozpoczęcie współpracy z firmą faktoringową jest niesamowicie proste. Wystarczy bowiem wejść na stronę https://pragmago.pl/faktoring-online/ i wypełnić wniosek.